Privacy statement 25 mei 2018

Connection telefoon-en secretariaatsservices gevestigd aan de Hoofdstraat 7
9915 PA ’t Zandt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens www.gbconnection.nl  info@gbconnection.nl telefoonnummer 0596692870.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Connection verwerkt je persoonsgegeven doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zij dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@gbconnection.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke overeenkomst met klant wij persoonsgegevens verwerken:
Connection verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- En te kunnen factureren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Connection neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor  personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door een computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een werknemer van Connection tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Connection bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieëvan persoonsgegevens:
Persoonsgegevens van beller  :  2 maanden
Van Cliëen : tot 7 jaar na einde boekjaar.
Delen van persoonsgegevens met derden:

Connection verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de  uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Er wordt alleen overgegaan tot samenwerking met derde partijen wanneer er sprake is van een verwerkingsovereenkomst waarin beide partijen kennis hebben genomen van de inhoud en voor akkoord is getekend.

Wij hopen dat bovenstaande informatie u duidelijkheid en inzicht heeft verschaft over de wijze waarop Connection in haar bedrijfsuitvoering handelt in overeenstemming met de nieuwe privacy wet.